Posts

Afbeelding
VI  Pieter Fokkes Hoeksma  Pieter Fokkes Hoeksma, geboren te Drogeham op 19 februari 1804, overleden te Eestrum op 2 april 1866, koopman. Zijn naam werd op verschillende manieren geschreven, ik hou Pieter aan als schrijfwijze.   Bron:allefriezen.nl (ook de volgende screenshots komen van die site) Bron: familysearch.org   Pieter trouwde te Achtkarspelen op 30 juni 1827 met zijn buurmeisje Maaike Sakes Rijpma, geboren te Oostermeer op 24 maart 1807, overleden te Eestrum op 16 september 1851, dochter van Sake Jans Rijpma en Antje Hylkes Henstra.   De handtekeningen onder de huwelijksakte:   Als bijlage bij de huwelijksakte het extract van de geboorteakte van Pieter Fokkes:   Pieter was in 1830 boer op de boerderij stem 20, ten zuiden van Tillewei 9.  In 1840 is die boerderij afgebroken. Uit dit huwelijk: 1 Loltje Pieters Hoeksma, geboren te Drogeham op 24 januari 1828, overleden te Groningen op 22 december 1910. Zij trouwde te Achtkarspelen op 26 mei 1855 met Pieter Martens Hoekstra, gebo
Afbeelding
V Fokke Pieters Hoeksma   Fokke werd geboren te Drogeham op 3 april 1763, overleden aldaar op 5 april 1838, landbouwer en veearts, zoon van  IV. Hij trouwde te Drogeham op 21 mei 1797 met Loltje Johannes Kasje, geboren te Surhuisterveen op 6 februari 1773, dochter van Johannes Jans Kasje, Meester timmerman en kastenmaker en Loltje Tjerks, overleden te Drogeham op 23 februari 1840. De moeder van Loltje overleed 6 dagen na haar geboorte op 12 februari 1773, ze kreeg waarschijnlijk daarom de naam van haar moeder, Loltje. Fokke was in 1806 boer op stem 25. Ten zuiden van Tillewei 17.    1797: De inschrijving van het huwelijk:                Bron van deze screenshots: allefriezen.nl Uit dit huwelijk: 1 Teetske Fokkes Hoeksma, geboren te Drogeham op 5 augustus 1798, gedoopt aldaar op 16 september 1798, overleden voor 1799 te Drogeham. 2 Teetske Fokkes Hoeksma, geboren te Drogeham op 26 november 1799, overleden op 16 oktober 1861 te Kooten. Zij trouwde te Achtkarspelen op 9 februari 1821 met
Afbeelding
Jacob en Nanne Pieters. Voordat ik verder ga met voorouder Fokke Pieters nr. V eerst iets meer over zijn oudere broers Jacob en Nanne.   IV.3 Jacob Pieters werd geboren op 6 juli 1755 te Drogeham. Hij trouwde op 29 mei 1791 te Drogeham met Haantje Nicolai, geboren op 2 november 1762 te Bergum, dochter van Atzo Roelofs Nicolai en Tytje Symens Algra. Haantje haar overgrootvader was de bekende dominee Atzo Nicolai, waar heel wat mensen van afstammen. Dat het huwelijk een ‘moetje’ was blijkt wel uit de geboortedatum van hun oudste: 30 juni, een maand na het huwelijk!   De kinderen waren: 1 Pieter Jacobs 30-06-1791 Drogeham – 31-12-1859 Jistrum, jeneverstoker,       landbouwer, vleeshouwer, koopman 2 Teetske Jacobs 06-02-1793 Drogeham – 15-04-1874 Drogeham, winkelierse 3 Atze Jacobs 16-11-1794 Drogeham – 23-06-1871 Drogeham 4 Tietje Jacobs 11-12-1796 Drogeham – 16-10-1861 Kooten, koemelkerse 5 Jan Jacobs 27-11-1798 Drogeham – 05-12-1884 Harkema Opeinde, koemelker, landbouwer 6 Anne Jacobs 0
Trijntje Nannes III.4   Ik maak even een uitstapje naar de zus van Pieter Nannes, Trijntje Nannes, nr. III.4.  Trijntje werd vernoemd naar de moeder van Pieter Nannes, hoewel haar moeder ook een Trijntje was.   Ze werd geboren begin 1720 en gedoopt op 31 maart 1720. Ze trouwde op 25 jarige leeftijd op 13 maart 1746 te Drogeham met Wijtze Jans, die was toen 31 jaar en woonde op Buweklooster. Hij was geboren eind 1714 en gedoopt op 27 januari 1715 te Drogeham.  Wytse woonde als huurboer op Kleasterbreed 3, Buweklooster, stem 2, in 1748, 1758 en 1768.    In 1778 woonde daar zijn weduwe.  De stem behoort hem niet, maar huis en land behoort in 1748 aan Anne Luikes, in 1758, 1778 en 1778 aan Anne Luikes wed. en Wytse Jans: Conclusie: de huurboer is eigenaar van de boerderij en grond maar niet van de stem. Wytse is de hoogstaangeslagene van Harkema-Opeinde.   Dochter Antje Wytses trouwt met Bindert Jacobs Kloosterman en via haar komt de naam Nanne in de familie Kloosterman. Oorspronkelijk dus

IV Pieter Nannes

Afbeelding
IV Pieter Nannes Pieter geboren in 1716, gedoopt op 22 november 1716. Overleden in 1791. Pieter was de derde zoon van Nanne Pieters en Trijntje Sybes, ze hadden al twee keer een Pieter verloren de 1 e  werd geboren in 1710, de tweede in 1714.   Hij trouwde op  22 november 1750 met Teetske Jacobs. Zij was geboren begin 1721 en gedoopt op 16 febr. 1721. Overleden in 1801. Ze was een dochter van  Jacob Mients en Tiertje Fockens.   Pieter en Teetske kregen 7 kinderen: Ook zij kregen te maken met kindersterfte. Trijntje, geboren te Drogeham op 6 februari 1752, gedoopt op 5 maart. Ze werd maar bijna vier jaar, zie onder. Nanne, geboren te Drogeham op 24 januari 1754, gedoopt op 3 maart. Hij werd maar twee jaar, zie onder. Jacob, geboren te Drogeham op 6 juli 1755, gedoopt op 3 augustus. Hij overleed op 11 september 1830.  Trijntje, geboren te Oostereer op 7 april 1757, gedoopt te Drogeham op 10 mei. Overleden te Drogeham op 11 oktober 1809.  Nanne, geboren te Drogeham op 18 maart 1759, overl