II Pieter Nannes

II Pieter Nannes.

Hij werd geboren in 1649 te Drogeham als enige zoon van (no. I) Nanne Pieters en Jantie Jans. Hij was dus al jong een weeskind. Ik weet niet wanneer zijn moeder is overleden, misschien zelfs al bij zijn geboorte er zijn nl niet méér kinderen geboren uit dit huwelijk. Zijn vader overleed toen de kleine Pieter nog maar 8 jaar oud was: ‘int 9 jaer’ Ik ga ervan uit dat hij opgroeide bij zijn beppe Im Gauckes en haar tweede man Arent Tiebbeles.

Pieter trouwt rond 1680 met Trijntje Gerbens, dochter van Gerben Egberts en Geertie Nittes. Hij is dan rond de 31 jaar en zij was 37. Trijntje was in 1643 geboren te Kollumerzwaag, maar woonde voor haar 1e huwelijk in de Kooten.

Trijntje is in 1655 voor 1/6 deel erfgenaam van Gerben Egberts, dat betekent dat zij ook al op 
jonge leeftijd haar ouders, of in ieder geval haar vader heeft verloren.

Trijntje was op 31 januari 1664 op 21 jarige leeftijd getrouwd met Hidsert Oedses. Die stierf voor 1680.

Uit het kerkboek 1664, het huwelijk van Trijntje en Hidsert:
bron: allefriezen

bron: allefriezen

De kinderen uit het huwelijk van Trijntje Gerbens met Hidzer Oedses kwamen op 31 juli 1677 onder curatele, ik denk omdat dat hun vader toen overleed. Die kinderen waren:
Geertje, gedoopt 1665
Oeds, gedoopt op 28 oktober 1666. Hervormd te Twijzel/Kooten.
Jouckje, gedoopt op 10 september 1671 te Hervormd te Drogeham/Harkema Opeinde.

In 1680 trouwt Pieter dus met Trijntje Gerbens.
In mei 1684 zien we dat Pieter en Trijntje als lidmaat van de Hervormde gemeente van Drogeham staan ingeschreven.
bron: allefriezen

Het is niet bekend wanneer Pieter is overleden, ergens tussen 1684 en 1698, te Drogeham. Hij werd in ieder geval niet ouder dan 40 jaar.
Pieter was ‘Meyer boer’, een soort zetbaas, op de boerderij die eigendom was van Arent van Haarsma, de grietman van Achtkarspelen. (Een grietman is deels een voorloper van de huidige plattelandsburgemeester in de provincie Friesland, en deels de voorloper van een rechter, min of meer vergelijkbaar met de huidige kantonrechter).

In 1698 en in 1700 woonde Trijntje Gerbens als pachtboerin in Drogeham op de boerderij stem 13, op het tegenwoordige Hearslân. Omdat in 1708 haar toen nog ongetrouwde zoon Nanne daarvan pachter was, denk ik dat Trijntje voor 1708 is overleden. Een pachter is dus geen eigenaar van de boerderij maar huurt het. De eigenaar had met de boerderij een 'stem', hij of zij kon meerdere boerderijen bezitten en had dus meerderen 'stemmen' om een grietman mee te kiezen of om 'iets te zeggen te hebben' in bestuurlijke functies.

Het is niet precies zeker hoeveel kinderen Trijntje en Pieter kregen, alleen Nanne is zeker. Die werd geboren in 1682 of 1683. Er wordt ook gesproken over een Gerben, Dirk en Trijntje. Ik heb hier echter geen bewijzen voor. Trijntje was 40 toen Nanne werd geboren en er zullen daarna misschien qua leeftijd van haar ook geen kinderen meer zijn gekomen. Als Pieter al rond 1684 overleed zou dat ook een verklaring kunnen zijn van hun enigste kind.
De oudste kinderen van Trijntje waren toen 18, 17 en 12 jaar oud.

1698 gebruiker Trijntje:
Dit stemnummer 13 verwijst naar de locatie op de Lytsewei 6. 'op 't Haerslân'.
Hier zien we de situatie in 1698. Gebruiker Trijntje:

bron: Hisgis, stemkohier

Reacties

Populaire posts van deze blog

Wie ben ik

IV Pieter Nannes