III Nanne Pieters

III Nanne Pieters.

Nanne was de zoon van Pieter Nannes en Trijntje Gerbens.
Hij werd gedoopt op 18 februari 1683 te Drogeham in de Hervormde kerk. 
Hij is overleden vóór 1744 te Drogeham, dus hoogstens 61 jaar.
                    
Uit het doopboek:
 

1683:
bron: allefriezen.nl

Hij is zeer waarschijnlijk gedoopt door de bekende dominee Atzo Claeses Nicolai, die een groot nageslacht heeft en waar de Hoeksma’s later ook verwant aan raakten.
Deze dominee stond van 1670 tot zijn overlijden in 1701 in Harkema-Opende/Drogeham.

Nanne groeide dus op met twee halfbroers en een halfzus, uit het eerste huwelijk van zijn moeder. Met een groot leeftijdsverschil.
Ook hij verloor al jong zijn vader; in ieder geval voor z’n 15e jaar.
Zijn vader was boer op de boerderij van een ander, Nanne werd zelf ook (pacht)boer.

Hij woonde In 1698 en 1700 met zijn moeder Trijntje Gerbens op de boerderij stem 13, op het tegenwoordige Hearslân. Omdat hij 1708 daarvan pachter was, denk ik dat zijn moeder vóór 1708 is overleden.
Nanne Pieters was als opvolger van zijn moeder pachtboer in de jaren 1708 t/m 1738 op de boerderij te Drogeham, stem 13, (lytsewei 6) met 15 ha land op het tegenwoordige Hearslân.

Nanne trouwde op 22 december 1709 met Trijntje Sybes, geboren 24 mei 1691 te Drogeham, overleden 7 januari 1752 te Drogeham, begraven te Drogeham op de leeftijd van 60 jaar. Dochter van Sybe Annes en Antje Wybrens.
In 1729 erft Trijntje als ¼ erfgenaam van haar moeder ‘Sybe Annes Weduwe’ van Kooten, 550 caroli gulden. Haar vader was boer op de Kooten.

1709:
bron: allefriezen.nl

 
kerkboek Drogeham.

Ze kregen 8 kinderen.
Leed blijft ook dit paar niet bespaard:
Ze verloren hun eerste twee zoontjes:
1 PIETER NANNES, ged. te Drogeham op 28 oktober 1710, ovl. voor 1714.
2 PIETER NANNES, ged. te Drogeham op 30 oktober 1714, ovl. voor 1716.
3 PIETER NANNES, ged. te Drogeham op 22 november 1716. Met hem gaat mijn geslacht verder in de vorm van nr. IV.
4 TRIJNTJE NANNES, ged. te Drogeham op 31 maart 1720, ovl. voor 1793.
Zij tr. te Drogeham op 13 maart 1746 met WYTZE JANS, ged. te Drogeham op 27 januari 1715, ovl. ald. voor 13 augustus 1773, begr. ald. op 13 augustus 1773, landbouwer, ontvanger en dorpsrechter, wonende te Buweklooster, z.v. JAN WYTZES en YMKJE RITSKES.
Wat een leuk detail is: Trijntje bracht de naam Nanne in de familie Kloosterman, tot op de dag van vandaag nog in gebruik.
5 SYBE NANNES, ged. te Drogeham op 12 maart 1723
6 GERBEN NANNES, ged. te Drogeham op 20 juli 1727, ovl. ald. op 2 augustus 1793, landbouwer.
7 ANNE NANNES, ged. te Drogeham op 2 november 1732, ovl. te Augustinusga op 7 mei 1813.
8 ANTIE NANNES, ged. te Drogeham op 25 september 1734, ovl. na 1793.
Zij tr. te Drogeham op 24 juni 1764 met DOUWE EVERTS, geb. te Ureterp op 27 oktober 1727, wonende te Ureterp en te Twijzel, ovl. te Twijzel op 6 maart 1806, z.v. EVERT FRANZES en ANTIE JANS.

Hier een kaartje uit 1728 van Drogeham:
Hier is te zien dat Nanne in 1718 en 1728 gebruiker was van stem 13, de eigenaar is Arent Haarsma:


Nanne zijn overlijdensdatum is (nog) niet bekend, hij is wel vóór 1744 overleden. Bij de volkstelling 1744 is alleen zijn weduwe vermeld.  
Zou dit betekenen dat ze in 1742 erft van haar man?:

 

In 1748 werd de boerderij gebruikt door zijn weduwe en in 1758 door zijn erfgenamen.
In 1749 was zijn weduwe Trijntje Sybes een welgesteld boerinne in Drogeham
:

Hier wordt het overlijden van Trijntje gemeld in 1752:

en hier de begrafenis in het kerkboek 1752:
 
Reacties

Populaire posts van deze blog

Wie ben ik

IV Pieter Nannes